MENU

[ Cuối cùng thì Otonashi Karen cũng đã đến rồi……! nơi định mệnh này !!]

Mục tiêu là muốn trở thành người giúp việc xuất sắc giống như bà, nhân vật chính Otonashi Karen đã đến dự thi cuộc thi tuyển người giúp việc nhà Mitsurugi

Những cậu chủ đẹp trai nhà Mitsurugi đã ra nội dung đề thi như thế nào…?

Google Play [Vì tôi là người giúp việc! 1]