Nhưng dường như cuối cùng tôi cũng đã có thể theo đuổi giấc mơ của mình!!

Cô gái trông rất gian kia tránh dùm ra cái nào

Xin chào , đề thi đầu tiên sẽ do ta đưa ra♪

có chơi cùng em được không?

bác tin cháu sẽ trở thành một quản gia giỏi!!

đúng vậy nhỉ…các cậu chủ đã thực sự thay đổi rồi nhỉ?

vậy thì cậu chủ Keizi dùng nước cam nhé

Bà Tami đã pha hồng trà cho các con đó